ขอให้ทุกหน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ครุภัณฑ์ จากงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการจัดทำคำของบลงทุนฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

โดยกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ ที่ขอรับการสนับสนุน จากงบลงทุน ขอให้มีราคาต่อหน่วย หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (แบบฟอร์มงบลงทุน 67.xlsx)แบบฟอร์มงบลงทุน 67.xlsx372 kB