โรงพยาบาลกำแพงเพชร

428 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 055-022-000 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรสาร : 055-713-043

 

      เรื่องร้องเรียน