หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 128
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 153
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1944
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 06 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1381
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1846
ส่งคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1701
ITA แผนยุทธศาสตร์ 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1495
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD ครั้งที่ 1/2565 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1348
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1312
เอกสารประชุมคณะกรรมการ HRD 09 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1408