หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตัวอย่าง บันทึกข้อความนอกแผน ปี64 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 113
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 08 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 250
ลดแออัด ลดรอคอย 18 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1162
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 505
ระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อนการอนุมัติ และระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 280
แบบฟร์อมขอครุภัณฑ์นอกแผน งบเงินบำรุง ปี 2563 06 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 893
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1097
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1636
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 426
สรุปผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 472