หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ธันวาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 500
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ธันวาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 660
วิธีใช้งานเว็บไซต์ "กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ" 10 เมษายน 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 4706
แนวทาง การสรุปการจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2566 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 15120
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 12872
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 4369
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 9994
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 06 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 4830
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 5624
ส่งคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 4931

ตารางออกตรวจ (คลินิกพิเศษ)