หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลกำแพงเพชร (จำนวนเตียง) ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567 20 มีนาคม 2567 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 1834
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ธันวาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 2207
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ธันวาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 2573
วิธีใช้งานเว็บไซต์ "กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ" 10 เมษายน 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 6507
แนวทาง การสรุปการจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2566 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 16830
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 มกราคม 2566 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 14441
รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 22 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นายธนกร กุมารทัต ฮิต: 5925
รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 11687
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 06 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 6319
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2565 พร้อมข้อสั่งการ 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 7235