วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ Core Value : ดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข จำนวน 7 อัตรา

กำหนดการสอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร  เวลา 09.00 - 11.00 น. (ดังตารางกำหนดการแนบท้ายนี้)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป (ดังตารางกำหนดการแนบท้ายนี้)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครา ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รพ.กพ.ประจำปีงบประมาณ 2561

งานยุทธศาสตร์ขอส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนงาน/โครงการอีกครั้ง ตามเอกสารที่แนบ และส่งกลับมาที่ เมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60 เพื่อรวบรวมให้ผู้บริหารได้รับทรา...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม