วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ Core Value : ดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561  ยื่นได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-2  ให้มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ดังตารางกำหนดการแนบท้ายนี้)...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม