วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี อัตลักษณ์ : รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ Core Value : ดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล งานประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2561

ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล งานประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2561


อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานประจำตึก

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  และลำดับที่ 1-3 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น....


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านลำดับที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพช...


อ่านต่อ...

งานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2561

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 17-18 เมษายน 2561


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จ้างด้วยเงินบริหารประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ยื่นหลักฐานพร้อนสมัครได้ด้วยตนเอง  ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9 -20 เมษายน 2561  เวลา 09.00 -15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (ทางด้านการได้ยิน) ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีผู้มาสมัคร ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เวันวันหยุดราชการ...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม