หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ 02 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 5
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Sterrad 100s Cassette จำนวน 140 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 61
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 21
ประกาศแผนซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 62 รายการ (24 พ.ย. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 18
ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 55
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 12 เดือน 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 50
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 49
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 31
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 15