หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2566 เขียนโดย กานต์ชนก ฮิต: 34
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 18 กันยายน 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 65
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 กันยายน 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 302
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 31 สิงหาคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 141
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อฯ วัสดุการแพทย์ รายการ Total Plus 23G cmp W Valved Cannula จำนวน 42 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 28 สิงหาคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 121
ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - b 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ 16 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 147
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 27 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 119
ประกาศประกวดราคาซือยา Amlodipine tab 5 mg จำนวน 9,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 289