หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 29 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 10
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 29 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 6
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 24 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โสต ศอ นาสิก จำนวน 2 รายการ 28 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรรณทิพา ฮิต: 10
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 19
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Piperacillin+Tazobactam INJ 4.5 g จำนวน 22,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดระบายสารคัดหลั่ง (Redivac drain) ขนาด 200 ml จำนวน 300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 18
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Erythropoietin INJ 4000 u จำนวน 4,700 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ สำหรับใช้กับผู้ป่วย จำนวน 60,093 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 23
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง 17 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 25