หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ฯ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยงบบริจาค 22 มกราคม 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 8
ประกาศซื้อชุดตรวจ HPV DNA Genotype พร้อมอุปกรณ์เก็บ LQB จำนวน 3,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 18
ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 27
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Seretide accualer 50/250 mcg จำนวน 7,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 36
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Phenytoin sod inj 250 mg/5 mL จำนวน 10,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 13
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg tab จำนวน 300,000 เม็ด ปีงบประมาณ 2564 11 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 13
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเจาะเก็บ Arterial Blood gas 50/pack จำนวน 200 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเก็บเจาะโลหิตแบบปราศจากเม็ดเลือดขาว (Leukocyte Depleted Blood Bag) จำนวน 400 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 13
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดเลือดได้ 2 โดส (Apheresis set Double dose) จำนวน 200 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 16
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ Quadruple Blood Bag Diversion pouch (ถุงเจาะเก็บเลือดแบบถุงสี่) จำนวน 3,000 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 19