หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 09 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 186
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 30 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 151
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 14 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 251
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 28 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 392
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 25 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 344
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 17 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด 17 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 262
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อพนักงานห้องผ่าตัด จากวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 138
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 11 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 307
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 11 กันยายน 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 225