หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 199
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 17 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 196
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 15 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 218
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 15 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 261
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 15 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 711
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา 03 กันยายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 626
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 31 สิงหาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 606
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา 31 สิงหาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 309
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 30 สิงหาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1042