หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 35
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 22
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องราชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 66
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล จากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 03 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 54
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 75
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 27 มกราคม 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 206
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 24 มกราคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 53
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท 24 มกราคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 103
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 03 มกราคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 173
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 29 ธันวาคม 2565 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 175