หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 21 กันยายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 107
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 21 กันยายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 120
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 12 กันยายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 497
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 875
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏบัติการ 29 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 937
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศักษาปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2566 17 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 681
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย อัตราค่าจ้างวันละ 775 บาท จำนวน 1 อัตรา 09 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 571
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 07 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 957
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 06 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 928
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 30 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1286