หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 14 มิถุนายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1220
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 13 มิถุนายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1244
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท จำนวน 1 อัตรา 10 มิถุนายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1170
รับสมัครแพทย์เข้ารับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1407
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 23 เมษายน 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1584
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1605
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงาน จำนวน 1 รายเพื่อเลื่อนขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 04 มีนาคม 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1405
ราชชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 43 ตำแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1551
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 08 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1461
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 26 ธันวาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 1167