หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกรเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 05 เมษายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 63
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 02 เมษายน 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 160
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 31 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 52
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 39
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 30
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 23
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานนวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 20
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 10 มีนาคม 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 220
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 390