หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน 07 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 794
การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วย 08 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 2471
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 10 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 4775
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4524
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4568
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 7783
การจัดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4153
มาตรการการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4802
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4032
ลงทะเบียนรับยา Covid-19 23 กันยายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5406