หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการนำเสนอผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2567 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 401
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1274
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 2095
ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน 07 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3219
การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วย 08 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5068
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 10 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 13086
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 6539
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 6743
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 15569
การจัดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 6248