บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 33
รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2564 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 35
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2564 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 57
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2564 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 58
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 303
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 896
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและกำหนดวันรับทุนฯ ประจำปี 2563 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 281
แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้และหยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 272
ประกาศเรื่องพักชำระหนี้สมาชิก หยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สู้ภัยไวรัสโควิด-19 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 817
ประกาศการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 909