หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่2) 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 54
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา 22 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 32
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา 21 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 32
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการงานและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 21 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 71
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 16 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 48
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท 16 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 72
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 16 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 74
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 16 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 74
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คาวมสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการ วันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถะ 03 มีนาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 361
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 332