หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา 29 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 44
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขอเลื่อนประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา เดิมเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 50
ราชชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 43 ตำแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 160
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 19 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 154
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา 19 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 76
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 3 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 240
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 150
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 08 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 151
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท 14 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 17718
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 26 ธันวาคม 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 785

ตารางออกตรวจ (คลินิกพิเศษ)