หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การประชุมทางไกล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงค์โปร์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 62
นโยบายสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร 13 มกราคม 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 66
คณะศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย วุฒิรักษ์ วทานียเวช ฮิต: 32
คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา 07 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 127
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 204
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร ทุกท่าน ร่วมคัดเลือกหนังสือ เพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด รพ.กำแพงเพชร 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 180
ข้อมูลEB26 11 มิถุนายน 2563 เขียนโดย เฉลิมพล วัฒนไกร ฮิต: 401
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร 30 เมษายน 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 4566
รับยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงติดโควิด-19 10 เมษายน 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 1881
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 1197