หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน 07 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1823
การทำลายแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ป่วย 08 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3647
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 10 เมษายน 2566 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 11703
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5230
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5487
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 14308
การจัดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4955
มาตรการการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5490
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4559
ลงทะเบียนรับยา Covid-19 23 กันยายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 13766

ตารางออกตรวจ (คลินิกพิเศษ)