หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 170
ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 217
ประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3267
การจัดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 649
มาตรการการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 425
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 14 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 494
ลงทะเบียนรับยา Covid-19 23 กันยายน 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1543
ประกาศประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Moderna 02 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1490
ขอเชิญทุกท่านฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (Moderna) 02 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1581
นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลกำแพงเพชร 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1261