ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อพนักงานห้องผ่าตัด จากวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นภายในวันที่ 17 กันยายน 2563