บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1914
เชิญชวนส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1768
แถลงนโยบายทีมคุณภาพ ประจำปี 2567 24 มกราคม 2567 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2435
ข้อเสนอแนะหลังรับการประเมินคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 5 03 มกราคม 2567 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2483
คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 31 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 5936
ทิศทางด้านการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2566 30 มีนาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 6668
ประกาศนโยบายคุณภาพ ประจำปี 2566 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 6438
แบบฟอร์มสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey ปี 2565 22 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 9349
ประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 7664
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลังรับการประเมินคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 12 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 7417