บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศนโยบายคุณภาพ ประจำปี 2566 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 50
แบบฟอร์มสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey ปี 2565 22 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1218
ประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1613
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลังรับการประเมินคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 12 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1859
สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1573
ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลกำแพงเพชรผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1787
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 20121
เอกสารคุณภาพจดทะเบียน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3207
เอกสารสำหรับเตรียมรับ Re-Accreditation โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 7838