บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 31 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3342
ทิศทางด้านการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2566 30 มีนาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 4272
ประกาศนโยบายคุณภาพ ประจำปี 2566 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3936
แบบฟอร์มสำหรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey ปี 2565 22 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 6239
ประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 26 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 5579
แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหลังรับการประเมินคุณภาพ (Re-Accreditation) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 12 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 5399
สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 4313
ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลกำแพงเพชรผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3 08 เมษายน 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 4542
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 11 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 29390
เอกสารคุณภาพจดทะเบียน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 6141