บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารคุณภาพจดทะเบียน (Update 27/4/63) 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 439
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1021
เอกสารสำหรับเตรียมรับ Re-Accreditation โรงพยาบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2781
หนังสือ 2P Safety Goals 2018 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 14331
มาตรฐาน สรพ. ฉบับแก้ไข มกราคม 2562 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3938
Advance HA 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1544
SPA in Action I-III 27 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3367
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project: THIP) 16 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3129
HA Standards Framework 01 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2151
Quality_Update_Anuwat160523 Acc To Re-acc 31 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1299