หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้กับผู้ป่วย จำนวน 600,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 26 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ฯ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยงบบริจาค 22 มกราคม 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 13
ประกาศซื้อชุดตรวจ HPV DNA Genotype พร้อมอุปกรณ์เก็บ LQB จำนวน 3,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 40
ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 36
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Seretide accualer 50/250 mcg จำนวน 7,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 11
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Phenytoin sod inj 250 mg/5 mL จำนวน 10,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 17
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg tab จำนวน 300,000 เม็ด ปีงบประมาณ 2564 11 มกราคม 2564 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 16
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเจาะเก็บ Arterial Blood gas 50/pack จำนวน 200 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 22
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเก็บเจาะโลหิตแบบปราศจากเม็ดเลือดขาว (Leukocyte Depleted Blood Bag) จำนวน 400 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 17
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดเลือดได้ 2 โดส (Apheresis set Double dose) จำนวน 200 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 20
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ Quadruple Blood Bag Diversion pouch (ถุงเจาะเก็บเลือดแบบถุงสี่) จำนวน 3,000 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 23
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 48
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน จำนวน ๑๐๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bone C-ment จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 8
ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Syringe Disposable) 10 ml. จำนวน 3,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 07 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 31
ประกาศการจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UD150-40E จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มกราคม 2564 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจอิเลคโตรไลด์ในเลือด จำนวน 7,300 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ 06 มกราคม 2564 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 26