หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2566 เขียนโดย กานต์ชนก ฮิต: 34
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 18 กันยายน 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 65
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 กันยายน 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 302
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 31 สิงหาคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 141
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อฯ วัสดุการแพทย์ รายการ Total Plus 23G cmp W Valved Cannula จำนวน 42 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 28 สิงหาคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 121
ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - b 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ 16 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 147
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 27 สิงหาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 119
ประกาศประกวดราคาซือยา Amlodipine tab 5 mg จำนวน 9,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 289
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อฯ วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป Total Plus 23G 7500W Valved Cannula จำนวน 40 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 18 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 429
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 14 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 452
ประกาศ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 13 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 414
ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดไม่มีแกนพลาสติกทิเบีย จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dulaglutide inj 1.5 mg/ 0.5 mL จำนวน 85 กล่อง (บรรจุ 4 ด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 492
ประกาศประกวดราคาซือถุงมือยางสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง เบอร์ S,M จำนวน 60,800 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 มิถุนายน 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 719
ประกาศประกวดราคาซือI.V. Catheter เบอร์ 22x1 นิ้ว, เบอร์ 24x0.75 นิ้ว จำนวน 110,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิถุนายน 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 665
ประกาศประกวดราคาซือวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิถุนายน 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 654
ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Syringe Disposable) 10 ml. (100 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 3,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 มิถุนายน 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 667
ประกาศประกวดราคาซือชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง IV Pump จำนวน 18,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 มิถุนายน 2566 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 662