หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฯ วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ 02 ธันวาคม 2565 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 5
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Sterrad 100s Cassette จำนวน 140 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 61
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 21
ประกาศแผนซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 62 รายการ (24 พ.ย. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 18
ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 55
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 12 เดือน 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 50
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 49
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 31
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 15
ประกาศการจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 51
ประกาศแผนการจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย (ซักรีด) จำนวน 1 รายการ 21 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 30
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 72
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 24 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 56
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566 19 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 105 รายการ (17 พ.ย. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 16
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 10 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 35 รายการ (3 พ.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 49 รายการ (27 ต.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นางสาวนิศาชล ฮิต: 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 80 รายการ (21 ต.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 101