หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Forgaty จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 10 เมษายน 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 11
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง 10 เมษายน 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 05 เมษายน 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โสต ศอ นาสิก จำนวน 2 รายการ 09 เมษายน 2567 เขียนโดย พรรณทิพา ฮิต: 14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (ครั้งที่ 2) 04 เมษายน 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alteplase inj 50 mg จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 9
ประกาศประกวดราคาซือวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sterrad chemical indicator strip จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 25 มีนาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 34
ประกาศประกวดราคาซือเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (เลนส์เหลืองขาแข็ง) จำนวน 150 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มีนาคม 2567 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 29
ประกาศประกวดราคาซือเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (เลนส์ขาว) จำนวน 1,780 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มีนาคม 2567 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 33
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาฯ 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Electric Tourniquet จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุห้องผ่าตัด งานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 21 มีนาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 01 เมษายน 2567 เขียนโดย พรรณทิพา ฮิต: 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 12 รายการ 04 เมษายน 2567 เขียนโดย พรรณทิพา ฮิต: 18
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ้าปิดปากและจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู (50 ชิ้น) จำนวน 13,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคา (E-Bidding) 20 มีนาคม 2567 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 19 มีนาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล่องใส่เข็มและของมีคม (Needle box) จำนวน 1,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2567 19 มีนาคม 2567 เขียนโดย ธนภูมิ ฮิต: 38
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดทำแผลเล็กชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 64,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 19 มีนาคม 2567 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 54
ประกาศประกวดราคาซือสกรูยึดกระดูกสันหลังแบบยาว จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 มีนาคม 2567 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 32