หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4667
ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 19558
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3789
เรื่องร้องเรียน 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 18608
หนังสือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 13 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3579
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 02 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 17611
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 16688
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4900
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 06 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3963
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใน รพ.กำแพงเพชร 26 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 4971
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 18 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 12043
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 31199
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 5808
โครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 29241
ประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 28420
ติดต่อเรา 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 51415